Corona-informatie bij elkaar

Coronaprotocol Utrecht Cangeroes (bijgewerkte versie 13 oktober)

Op 13 oktober maakte het kabinet aanvullende corona-maatregelen bekend. Mocht je vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met het bestuur.

De belangrijkste aanvullingen die ons als basketballvereniging raken:
– Voor iedereen vanaf 18 jaar mag sporten alleen op 1,5m afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
– Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en het spelen van wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.
– Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
– De maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober.

Basisregels: Volg de looproutes, houd afstand, was handen bij binnenkomst, schud geen handen, hoest in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Kom NIET naar de hal als je (een van) deze (lichte) gezondheidsklachten hebt (of als een huisgenoot deze heeft): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Handhaving: Volg alle aanwijzingen op van coaches, teammanagers, sporthalbeheerders en het bestuur op. Ga niet met elkaar in discussie hierover. Het bestuur zal niet schromen om personen / teams (inclusief eigen leden) die zich moedwillig niet houden aan deze regels de toegang tot de sporthal te ontzeggen. Spreek elkaar aan en laat je ook aanspreken.

Bij aankomst in de sporthal …
… mogen spelers pas vlak voor de start van de training de sporthal in. Kom je te vroeg dan wacht je buiten. Daar houd je je aan de anderhalve meter regels;
… adviseren we iedereen vanaf 13 jaar dringend een mondkapje te dragen (wij beschouwen de sporthal als een publieke binnenruimte). Zodra de training begint mogen spelers en trainers/coaches de mondkapjes af;
… is reinigen van je handen verplicht;
… gaan teams pas naar het speelveld als hun trainer of diens vervanger aanwezig is;
… is publiek niet welkom;
… is de kantine dicht;
… zijn kleedkamers en douches dicht.

In de zaal …
… reinigt elk team bij trainingen na afloop alle ballen en andere materialen die gebruikt zijn. In de sporthal staan reinigingsmiddelen;
… neem je plaats op verplichte zitplaatsen;
… doen trainers/coaches voor de start van de training een gezondheidscheck bij alle spelers. Spelers die niet voldoen aan de eisen mogen alsnog niet trainen of spelen. Die spelers spelers moeten onmiddellijk de sporthal verlaten;
… schreeuwen, yellen, zingen we niet en moedigen we ook niet luid aan!

Bij trainingen …
… schreeuwen, yellen en zingen we niet. En we moedigen niet luid aan;
… laten we geen geblesseerde spelers toe;
… beperken we, om kruisbesmettingen tussen teams te voorkomen, het aantal (bank)spelers dat meetraint of -speelt bij een ander team tot het noodzakelijke minimum. De trainer/coach stemt af met de Technische Commissie voor welke spelers dit geldt;
… registreren trainers/coaches welke spelers deelgenomen hebben aan een training, zodat het bestuur juist kan handelen in het geval van een besmetting bij een speler.

Als je besmet bent …
… of in afwachting van de uitslag van een corona test, dan blijf je thuis;
… informeer je zo snel mogelijk de trainer/coach en het bestuur. Het is belangrijk dat je ons informeert over de instructies van de GGD over teamgenoten en andere basketballers van de vereniging;
… neemt Utrecht Cangeroes altijd de aanbevelingen van de GGD over. Dit kan betekenen dat teamgenoten die samen met jou als besmette speler hebben getraind of een wedstrijd hebben gespeeld ook in thuisquarantaine moeten. De trainer/coach informeert hierover de spelers en eventuele (bank)spelers die meegetraind of gespeeld hebben;
… en dus in thuisquarantaine bent of hoort te zijn, ben je niet welkom bij activiteiten van Utrecht Cangeroes.

Andere belangrijke protocollen:

Cangeroes en corona