Corona-informatie

Coronaprotocol BC Utrecht Cangeroes (bijgewerkte versie 6 oktober 2021)

De club hanteert de richtlijnen van NOC*NSF (klik voor de pdf) en van de Nederlandse Basketbalbond NBB. Hierin staat een aantal punten centraal:

 • gebruik gezond verstand
 • bij klachten thuisblijven én testen
 • vermijd drukte
 • houd je aan de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels
 • volg de instructies van de beheerders, zaalwachten, coronacoördinatoren, teammanagers en barpersoneel altijd op in het belang van onze gezondheid en veiligheid
 • het naleven van de regels is een verantwoordelijkheid van ons allemaal – houd je aan de regels en help anderen zich aan de regels te houden!

Bij aankomst in de sporthal Lunetten houden alle spelers, staff en bezoekers zich altijd aan de geldende coronaregels van de locatie en dit protocol van Utrecht Cangeroes.

Trainingen in Sporthal Lunetten en overige trainingslocaties

 • Spelers en staff desinfecteren hun handen.
 • Publiek in de zaal tijdens trainingen is niet toegestaan.
 • Spelers mogen de kleedkamers en douches gebruiken. Blijf wel alsjeblieft zo kort mogelijk in de kleedkamers.

We vragen trainers/coaches van BC Utrecht Cangeroes teams om voorafgaand aan elke training (digitaal of in persoon) de gezondheidscheck te doen met hun spelers. Vraag spelers of ze klachtenvrij zijn en geen quarantaineplicht hebben. Een speler die klachten heeft of in quarantaine moet zijn, kan niet deelnemen aan de training en moet thuis te blijven.

We vragen trainers/coaches van BC Utrecht Cangeroes teams publiek bij trainingen vriendelijk weg te sturen.

(Oefen)wedstrijden in Sporthal Lunetten

Spelers en staff desinfecteren hun handen.

In verband met de maximale capaciteit van de hal mogen per (thuisspelend en bezoekend) team maximaal 40 mensen publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn. Het publiek moet tijdens de wedstrijd zitten of op een vaste plaats staan.

Er is een uitzondering voor eredivisie of promotiedivisie wedstrijden wanneer die op center court worden gespeeld. Omdat er dan slechts twee teams in de hal zijn, is er meer ruimte voor zit- en staanplaatsen. Het publiek mag dan uit maximaal 100 mensen per (thuisspelend en bezoekend) team bestaan. Publiek dat een wedstrijd van het dames eredivisie team wil bezoeken, heeft wel een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig. Zonder zo’n bewijs is er geen toegang tot de sporthal.

Staff (trainer, coach, teammanager) hoort bij het team en is dus geen publiek.

Teammanagers van BC Utrecht Cangeroes teams controleren voorafgaand aan een uitwedstrijd op de website van de tegenstander welke corona regels van toepassing zijn bij betreffende vereniging en sporthal.

We vragen trainers/coaches van BC Utrecht Cangeroes teams om voor vertrek naar een uit- of thuiswedstrijd de gezondheidscheck te doen met hun spelers. Vraag spelers (digitaal of in persoon) of ze klachtenvrij zijn en of ze geen quarantaineplicht hebben. Een speler die klachten heeft of in quarantaine moet zijn, kan niet deelnemen aan de wedstrijd en moet thuis blijven.

Bezoek aan de sportkantine

Je bent van harte welkom in onze sportkantine, maar let op!

Je hebt wel een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig:

 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen, in het afgescheiden horeca-gedeelte (= vergaderruimte achterin de kantine. Let op: is niet altijd beschikbaar);

Je hebt geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig:

 • voor het gebruik van het terras buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca-gedeelte;

Let op! Er mag GEEN alcohol buiten genuttigd worden. De club heeft hiervoor geen drankvergunning. Bij controle (handhaving) geldt eigen verantwoording.

De controle op CTB (Coronatoegangsbewijs) vindt plaats bij de bar door een (betaalde) barmedewerker. Wanneer je je niet aan de bovenstaande afspraken houdt en er komt controle van een BOA, dan ben je zelf verantwoordelijk. Niet de vereniging.

Voor spelers, staff én publiek geldt: beperk lange kantinebezoeken.

Reizen naar uitwedstrijden

Het is niet verplicht om een mondkapje in de auto te dragen. wanneer een bestuurder van een auto wil dat iedereen die meerijdt wél een mondkapje draagt, dan moeten de passagiers zich daaraan houden. Beperk, als dat kan, het aantal passagiers per auto.

Mocht je vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met het bestuur (secretaris@utrechtcangeroes.nl).

Cangeroes en corona