Corona-informatie

Coronaprotocol BC Utrecht Cangeroes (bijgewerkte versie geldig vanaf 15 januari 2022 om 05.00 uur)

De club hanteert de richtlijnen van NOC*NSF en van de Nederlandse Basketball Bond.

Hierin staat een aantal punten centraal:

 • gebruik gezond verstand
 • bij klachten thuisblijven én testen
 • vermijd drukte
 • houd je aan de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels
 • volg de instructies van de beheerders, zaalwachten, coronacoördinatoren, teammanagers en barpersoneel altijd op in het belang van onze gezondheid en veiligheid
 • het naleven van de regels is een verantwoordelijkheid van ons allemaal – houd je aan de regels en help anderen zich aan de regels te houden!

Bij aankomst in de Sporthal Lunetten houden alle spelers, staff en bezoekers zich altijd aan de geldende coronaregels van de locatie en dit protocol van BC Utrecht Cangeroes.

Geen publiek bij trainingen en onderlinge wedstrijden van BC Utrecht Cangeroes

Publiek is bij trainingen en onderlinge wedstrijden van Utrecht Cangeroes niet welkom. We vragen trainers/coaches van Utrecht Cangeroes teams publiek bij wedstrijden en trainingen vriendelijk weg te sturen.

Corona Toegangsbewijs (CTB) en gezondheidscheck

Voor spelers en bezoekers boven de 18 jaar is een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht om toegang te krijgen tot de sportlocaties van BC Utrecht Cangeroes.

Een CTB is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen CTB hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen voor BC Utrecht Cangeroes (zoals trainers, coaches, scheidsrechters en juryleden). Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sporthal verlaten. Om verwarring bij ingang tot de hal te voorkomen, vragen wij alle vrijwilligers zoveel mogelijk wel hun CTB te tonen.

We vragen trainers/coaches van BC Utrecht Cangeroes-teams om voorafgaand aan elke training of onderlinge wedstrijd bij spelers boven de 18 jaar te controleren of zij beschikken over een geldig CTB. Een speler boven de 18 jaar die geen geldig CTB kan overleggen, kan niet deelnemen aan een training of wedstrijd en moet thuis te blijven.

De vereniging en Stichting Sporthal Lunetten controleren in Sporthal Lunetten op het bezit van een geldig CTB. Op trainingsdagen kan steekproefsgewijs gecontroleerd worden; op wedstrijddagen is de controle bij de ingang van Sporthal Lunetten (toegang via de kantine).

Bij trainingslocatie David Lloyd en de overige trainingslocaties controleren de beheerder/eigenaar van die locatie op het bezit van een geldig CTB.

We vragen trainers/coaches van BC Utrecht Cangeroes-teams ook om voorafgaand aan elke training en onderlinge wedstrijd bij alle spelers de gezondheidscheck te doen. Vraag spelers of ze klachtenvrij zijn en geen quarantaineplicht hebben. Een speler die klachten heeft of in quarantaine moet zijn, kan niet deelnemen aan de training of wedstrijd en moet thuis te blijven.

Trainingen in Sporthal Lunetten en overige trainingslocaties (overige maatregelen)

 • Spelers en staff desinfecteren hun handen.
 • Publiek in de zaal tijdens trainingen is niet toegestaan.
 • Spelers mogen de kleedkamers en douches gebruiken. Blijf wel alsjeblieft zo kort mogelijk in de kleedkamers.

We vragen trainers/coaches van BC Utrecht Cangeroes teams publiek bij trainingen vriendelijk weg te sturen.

Onderlinge wedstrijden Utrecht Cangeroes (overige maatregelen)

 • Spelers en staff desinfecteren hun handen.
 • Publiek is tijdens wedstrijden niet toegestaan.
 • Spelers mogen de kleedkamers en douches gebruiken. Blijf wel alsjeblieft zo kort mogelijk in de kleedkamers.
 • Staff (trainer, coach, teammanager) hoort bij het team en is dus geen publiek.

We vragen trainers/coaches van BC Utrecht Cangeroes-teams publiek bij onderlinge wedstrijden vriendelijk weg te sturen.

Bezoek aan de sportkantine in sporthal Lunetten

 • De kantine in Sporthal Lunetten is op trainingsavonden gesloten.
 • Als op dagen van onderlinge wedstrijden de kantine van Sporthal Lunetten geopend is, zal dat uitsluitend voor afhaal zijn.

Let op! Er mag GEEN alcohol buiten genuttigd worden. De vereniging heeft hiervoor geen drankvergunning. Bij controle (handhaving) geldt eigen verantwoording.

Voor spelers, staff én publiek geldt: beperk lange kantinebezoeken.

Tot slot…

Het naleven van de regels is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Houd je aan de regels en help anderen zich aan de regels te houden! Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Mocht je vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met het bestuur: secretaris@utrechtcangeroes.nl

Alleen samen