Tag: 2018

ALV BC Utrecht Cangeroes

Tijdens deze bijeenkomst zullen we o.a. het nieuwe Huishoudelijk Reglement vaststellen, nieuwe bestuursleden voordragen, en de begroting en contributies voor het seizoen 2018-2019 vaststellen.